BB đánh giá đảng viên 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 18-11-2013
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH MỸ PHƯỚC D
Mỹ Phước D, ngày 15 tháng 11 năm2013

BIÊN BẢN
( V/v Tự nhận xét, đánh giá Đảng viên cuối năm 2013 )

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy xã Phước về việc tổ chức kiểm điểm đánh giá nhận xét đảng viên cuối năm 2013.
Hôm nay vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/11/2013, chi bộ trường TH Mỹ Phước D tiến hành họp kiểm điểm, tự nhận xét đánh giá cuối năm 2013.

I . Thành phần tham dự:
- Dự chỉ đạo gồm các đ/c:
1. Đ/c Huỳnh Văn Thông ( TV ĐU, Chỉ huy trưởng Quân sự xã )
2. Đ/c Hồ Văn Cộp ( Đảng ủy viên, Tổ chức Đảng ủy )

- Tổng số đảng viên: 04 đ/c (trong đó dự bị 0 đ/c).
- Có mặt: 04 đ/c gồm:
1. Đ/c Phạm Chí Ngoan ( Bí thư chi bộ trường Mỹ Phước D )
2. Đ/c Nguyễn Văn Mạnh ( Đảng viên )
3. Đ/c Nguyễn Phước Trang ( Đảng viên )
4. Đ/c Ngô Văn Liêm ( Đảng viên )


II. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c Hồ Văn Cọp hướng dẫn nội dung các bước trong cuộc họp.
2. Đ/c Phạm Chí Ngoan: chủ tọa thông qua, xin ý kiến đảng viên về chương trình, nội dung cuộc họp.
3.Từng cá nhân Đảng viên thông qua bảng tự nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm 2013.

a/ Đ/ c Phạm Chí Ngoan thông qua bản bản tự nhận xét đánh giá( Có văn bản đính kèm )
Các ý kiến đóng góp:
- Đ/c Trang :
+ Thống nhất ưu điểm, kiên định với lập trường, có đạo đức lối sống lành mạnh
+ Không vi phạm những điều đảng viên không được làm
+ Tinh thần nâng cao trình độ tốt
+ Tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và công đoàn, chính quyền địa phương
+ Đoàn kết yêu thương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên công tác.
+ Phát triển đảng viên còn chậm do nguồn đặc biệt ở địa phương về phần lí lịch không đạt
+ Xét định mức vay vượt chỉ tiêu của ngành ( Do nhu cầu điều kiện thực tế của GV nên giúp họ có vốn mà an tâm công tác)
+ Nâng mức độ : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Đ/c Mạnh :
+ Thống nhất ưu điểm
+ Do huy hoạch trước không đạt vì nguồn do nghỉ hộ sản, nghỉ việc
+ Vay vốn, xem lại đời sống có ổn không, khi dạy hằng tháng lĩnh lương ít họ không an tâm giảng dạy.
- Đ/c Liêm:
+ Thống nhất ưu điểm của đồng chí Ngoan
+ Xuất phát tinh thần thực tế đời sống của giáo viên. Đây tôi thấy là mặt mạnh.

Đ/c Ngoan tiếp thu ý kiến:

+ Cám ơn các Đ/c đã đóng góp chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế thiếu sót, và đưa ra phương hướng khắc phục sát sao với bản thân và xin hưa nhận khắc phục và vận dung thực hiện tốt.
b/ Đ/c Nguyễn Văn Mạnh Thông qua bảng tự phê, bảng tự nhận xét đánh giá( có văn bản đính kèm )
Các ý kiến:
- Đ/c Trang :
+ Thống nhất ưu điểm
+ Cần nâng cao trình độ, nâng cao tinh thần tự học để dự giờ đánh giá chính xác. ( Anh văn )
- Đ/c Liêm:
+ Thống nhất cao ưu điểm
+ Chỉ đạo sai khi giáo viên làm sổ điểm, Định hướng năm sau nhắc nhở GV đừng vội vàng ghi, sẽ hướng dẫn sau rồi mới ghi.
+ Nâng mức lên hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Đ/c Ngoan:
Nhận xét:
( Ưu điểm:
+ Thống nhất ưu điểm vừa nêu
+ Quan hệ mật thiết với địa phương tốt
( Hạn chế:
+ Hạn chế đưa ra do điều kiện khách quan
+ Định hướng sớm qui định về qui chế chuyên môn, hướng dẫn cách ghi sớm trước khi phát
+ Chi đoàn còn hạn chế, Chưa duy trì sinh hoạt thường xuyên , cần quan tâm nhắc nhở hội họp đúng qui định
+ Sớm làm những công việc theo lịch của phó hiệu trưởng để dựa theo lịch mà thực hiện ( ghi sổ tay các bước cần làm )
Đ/c Mạnh tiếp thu ý kiến:
+ Thống nhất ý kiến đóng góp xin hứa khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt.
c/ Đ/c Nguyễn Phước Trang, Ngô Văn Liêm thông qua bảng tự phê, nhận xét đánh giá