Mẫu thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:32' 14-12-2012
Dung lượng: 15.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 810/BGDĐT-GDTrH
V/v: Gửi thuyết minh thiết bị dạy học tự làm cấp THCS, THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012


Kính gửi: Các Sở giáo dục và Đào tạo

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng sử dụng thiết bị dạy học (TBDH) trong các nhà trường. Để tăng cường nâng cao năng lực, động viên khuyến khích cán bộ giáo viên tự làm TBDH trong các trường THCS, THPT và triển khai thực hiện giai đoạn I của Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”, Bộ GDĐT chủ trương biên soạn tài liệu để hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự làm TBDH.
Để tài liệu phổ biến được các kinh nghiệm của các địa phương và đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi sau này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT tổ chức tuyển chọn giới thiệu các TBDH tự làm có chất lượng của giáo viên trong các trường THCS, THPT. Các TBDH tự làm gồm các TBDH do giáo viên tự làm mới hoặc cải tiến các TBDH hiện có từ các nguyên vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, sẵn có của địa phương.
Mỗi Sở GDĐT tuyển chọn mỗi môn học tối thiểu 01 TBDH tự làm cấp THCS và 01 TBDH tự làm cấp THPT có chất lượng tốt và hiệu quả trong dạy học đã đạt giải cao trong các hội thi, gửi bản thuyết minh các TBDH tự làm này (file Word) về Bộ GDĐT theo địa chỉ thư điện tử: ntsuu@moet.edu.vn trước ngày 20/03/2012. Nội dung bản thuyết minh thiết bị dạy học tự làm theo mẫu đính kèm công văn này.
Nhận được công văn này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện và gửi về Bộ đúng thời gian và địa chỉ nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên (để th/hiện);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu VT, GDTrH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC


Đã ký

Vũ Đình Chuẩn
MẪU BẢN THUYẾT MINH
(Kèm theo công văn số 810/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM

Tên thiết bị dạy học tự làm:..........................................................................................................
Tên tác giả (nhóm tác giả):...........................................................................................................
Đơn vị: Trường (THCS, THPT)........................................ Tỉnh/thành phố:................................
I/ Thông tin chung
(Nêu lý do tự làm và nói rõ TBDH này chưa có ai làm hoặc có nhưng phải cải tiến ra sao)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tình trạng thiết bị: (Làm mới/Cải tiến):..........................
Và đã được công bố chưa (Hình thức: trên tạp chí, ở hội thi,...)?................................................
Nếu được công bố thì ghi rõ hình thức, thời gian công bố:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II/ Công dụng (chức năng) của TBDH tự làm:
(Dạy bài nào trong chương trình môn học, lớp học hoặc ngoại khóa)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
III/ Quy trình thiết kế TBDH tự làm
Nguyên tắc và cấu tạo
(Nêu nguyên tắc hoạt động của TBDH và TBDH gồm các chi tiết nào? Kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết...)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nguyên vật liệu (Liệt kê các nguyên vật liệu, số lượng các chi tiết)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cách làm
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


Lắp ráp và bố trí TBDH tự làm
(Nêu cách lắp ráp và bố trí TBDH, có thể có hình vẽ minh họa)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV/ Hướng dẫn khai thác và sử dụng
(Nêu các bước tiến hành, cách khai thác và sử dụng)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V/ Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Người viết thuyết minh

 (Họ và tên)