Bảng thuyết minh đồ dùng dạy học

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chí Ngoan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:36' 13-12-2012
Dung lượng: 27.6 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT H MỸ TÚ
TRƯỜNG TH MỸ PHƯỚC D
Số: 33/ HD- GDTH
“V/v nhắc nhở ghi bảng thuyết minh đồ dùng dạy học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Phước D, ngày13 tháng 12 năm 2012


Kính gửi: Các GV của trường TH Mỹ Phước D

Để việc thi đồ dùng dạy học tự làm có hiệu quả, tránh hình thức qua loa, ở bảng thuyết minh một số GV ghi quá ngắn gọn chưa hướng dẫn kĩ về quy trình sử dụng, nay HT lưu ý đến các GV của trường tham gia dự thi như sau:

1. Tên thiết bị tự làm ghi rõ ( dùng cho GV hay GV và học sinh)

2. Đồ dùng dạy học chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm 1: Tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu bảng…
+ Nhóm 2: Mô hình, mẫu vật, dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, thực hành bộ môn, dụng cụ dạy học TDTT, Âm nhạc, Mĩ thuật…
+ Nhóm 3: Băng, đĩa ghi âm, ghi hình, phần mềm dạy học.

3. Bảng thuyết minh đánh máy theo mẫu của BTC độ dài không quá 3 trang giấy A4.
( Ví dụ mô phỏng như sau:

BẢNG THUYẾT MINH

1. Tên thiết bị dạy học: Hình lập phương ( dùng cho GV và HS)
2. Họ và tên: ( ghi tác giả)
3. Đơn vị: Mỹ Phước D
4. Số điện thoại: 01695179912
NỘI DUNG THUYẾT MINH
A. Nguyên vật liệu:
- Nhựa dẽo
- Màu…
B. Qui trình sử dụng

( Sử dụng hình lập phương cạnh 1 dm để dạy bài “ Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối”.

- GV lấy 12 khối lập phương cạnh 2cm xếp thành hình hộp chữ nhật.
- GV cho học sinh quan sát và nhận biết nếu chọn đơn vị đo là thể tích hình lập phương cạnh 2cm, thì thể tích hình hộp chữ nhật đo được là 12 hình lập phương có cạnh 2 cm.
- Tương tự như đo đại lượng độ dài, để đo đại lượng thể tích người ta cũng chọn đơn vị đo thể tích thống nhất trên quốc tế. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một số đơn vị đo thể tích.
- GV chia thành các nhóm HS trong lớp( số lượng học sinh trong nhóm tùy thuộc vào số lượng hình lập phương có cạnh 1 dm, mà GV có và mượn từ lớp khác).
- GV cho mỗi nhóm một hình và yêu cầu các nhóm nhận xét đây là hình gì?
Cho HS đo độ dài của cạnh.
- GV cho học sinh quan sát và kết luận: Đây là hình lập phương có cạnh dài 1 dm.
- GV giới thiệu cho HS nhắc lại được: Thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 dm là Đề- xi-mét khối, là một đơn vị đo thể tích.
- Tương tự cho học sinh quan sát hình lập phương có cạnh dài 1cm để có biểu tượng về độ lớn của đơn vị đo thể tích Xăng-ti-mét khối.
- GV giao cho các nhóm dựa vào mô hình để xét mối quan hệ giữa hai đơn vị đo là cm3 và dm3. 1dm
- GV cho HS nhận xét:
Ở đáy hình lập phương cạnh 1 dm có chứa một lớp 1 dm
các hình lập phương có cạnh 1cm, HS phải tính một
lớp đó có chứa bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm
( 1 hàng có 10 hình lập phương cạnh 1 cm vậy 10 hàng
có số hình lập phương cạnh 1 cm là 10x10= 100). 1dm
GV cho HS nhận xét hình lập phương cạnh 1dm
có tất cả là bao nhiêu lớp ( 10 lớp).
- GV cho HS tính hình lập phương cạnh 1 dm chứa
tất cả bao nhiêu hình lập phương cạnh 1cm ( 10x10x10= 1000).
Từ đó có được 1 dm3= 1000 cm3

C. Giảng dạy bài, lớp, môn:
- Dạy cho bài 111 “ Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối”.
SGK trang 116 vv…
- Dạy cho bài…GSK trang…

Chú ý: Các loại thiết bị, đồ dùng dạy học phải do người dự thi tự làm, thiết bị dạy học không nằm trong danh mục thiết bị tối thiểu của BGD đã trang bị hàng năm, những sản phẩm tương tự như thiết bị đã trang bị thì phải có cải tiến để chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn.
Hiệu trưởng
Nơi nhận:
Các GV trườngMPD
Lưu VP
Phạm Chí Ngoan